top of page

PRIVATA ARKIV

Bevara släktens historia för framtida generationer

Vi hjälper familjer och släktföreningar att organisera, bevara

och tillgängliggöra sin historia i ett enskilt arkiv.

 

Vi säkerställer att fotografier, brev, dokument, räkenskaper mm,

sorteras och katalogiseras enligt riktlinjer från Riksarkivet,

Riddarhuset och Hembygdsförbundet.

 

Tillsammans diskuterar vi var och hur det enskilda arkivet bäst
förvaras och hur materialet samtidigt kan göras både tillgängligt

och överskådligt för kommande generationer.

IMG_1086.HEIC

ETT DÅLIGT SAMVETE MINDRE

Koffertar på vinden. Flyttlådor på landet. Byrålådor, pärmar, album och mappar. 
Många familjer känner igen det – släkthistorien ligger och samlar damm. 
Någon gång

plockas ett bortglömt fotoalbum fram – för att sedan återvända till sitt mörka hörn.

Med åren glöms namn, berättelser och deras sammanhang bort.

Att strukturera det osorterade släktarkivet får ofta låg prioritet och det kan ha flera anledningar. Det är tidskrävande. Hur lätt är det inte att fastna i ett brev eller en bunt fotografier från olika decennier? Det är något man tänker ta itu med när man går i pension. Men hur vet man om orken, blicken och intresset är detsamma då? 

Specialistkunskap

Partners

bottom of page